24.06.2020

BK:n Kesäkisa 2020 alkaa tänään 24.6.! / BK's SummerComp starts today the 24th of June!

[In English below]

Boulderkeskuksen Kesäkisa starttaa tänään keskiviikkona 24.6.2020 Espoon hallista klo 17! Aikaa kisailuun on neljä viikkoa, joten seinälle ei tarvitse heti sännätä vaan reittejä voi kiivetä omaan tahtiin kellonajasta riippumatta. Kaikki hallit ovat arkisin auki klo 14:00 - 20:00. Viikonloppuisin Pasilan, Konalan ja Herttoniemen hallit ovat avoinna klo 12:00 - 18:00 ja Espoon halli klo 10:00 - 16:00. BK Collectiven jäsenet ja premium-kortin haltijat pääsevät tietenkin 24/7 kiipeämään.

Yksi kisa - neljä hallia - neljä viikkoa - 40 reittiä!

Boulderkeskuksen jokaiseen halliin ilmestyy kymmenen Kesäkisareittiä eli yhteensä kilpailussa tulee olemaan 40 reittiä. Reitit ovat kiivettävissä koko kisan eli neljän viikon ajan, joten osallistua voi vaikka viimeisenä päivänä 22.7. Toki viimeisenä päivänä 40 reitin kiipeäminen neljässä eri hallissa voi olla sitten hieman hapokkaampi setti.

Reitit ilmestyvät kiivettäviksi seuraavasti:
24.6. Espoo seinäprofiilit: M , J , K , L
25.6. Herttoniemi seinäprofiilit: G , H ja I
30.6. Pasila seinäprofiilit: B, C
2.7. Konala seinäprofiilit: B, C, D

Kesäkisa sopii kaikille ja toivotammekin teidät ihan jok’ikisen lämpimästi tervetulleiksi skabailemaan! Kesäkisassa kilpaillaan seitsemässä (7) sarjassa, uusimpana aloittelijoille sopiva noviisi-sarja, jossa kilpailevat alle kaksi vuotta kiivenneet tulokkaat.

Sarjat:
Open-sarja
miehet & naiset
Masters-sarja (> 40v.) miehet & naiset
Junior-sarja (< 18v.) pojat & tytöt
Noviisi-sarja (kiipeilyä takana < 2v.)

Kisa-aika:
24.6.-22.7.2020

Kisaan osallistuminen ja reittien merkitseminen tapahtuu Problemator -sovelluksen avulla. Problematoriin on saatu uusi Circuit -toiminto, jonka avulla on helppo selailla ja merkitä kisassa mukana olevia reittejä. Hallilla reitit tunnistaa Kesäkisa-merkistä, jonka keskellä on reitin numero. Reitteihin on merkitty myös aloitus- ja lopetusotteet:Kuinka ilmoittautua kisaan ja miten merkata kiivetyt reitit?

1) Valitse Problematorin ylä oikealla oleva valikko ja avautuneesta valikosta “competitions”.

2) Kesäkisa 2020 pitäisi näkyä competitions-etusivulla. Jos kisa ei näy valmiiksi, se löytyy haulla “kesäkisa 2020”.

3) Klikkaa kisa auki rekisteröityäksesi. Valitse oma kategoria ja klikkaa “join the competition”.

4) Kun olet kiivennyt reitin, klikkaa probematorista reittiä vastaavan numeron kohdalta harmaa kenttä “undone”. Kiivetyksi merkattu reitti näkyy keltaisena, “done”. Yrityksien määrää ei kesäkisassa merkata ylös.Voittajille luvassa mm. saunailtaa, hierontalahjakorttia, synttäripakettia ja valmennusta!

Kaikki rohkeasti mukaan kisaamaan!

////

Boulderkeskus' SummerComp 2020 starts today on June 24th in the Espoo gym at 17:00! The competition time is four weeks, so there is no rush. You can climb at your own pace whenever you want. All of the BK gyms are open during weekdays from 14:00 to 20:00. On weekends the Pasila, Konala ja Herttoniemi gyms are open from 12:00 to 18:00 and the Espoo gym from 10:00 to 16:00. BK Collective members and premium card owners can of course access the gyms and climb the comp problems 24/7.

One comp - four gyms - four weeks - 40 routes!

Ten SummerComp problems will appear to each BK gym and there will be a total of 40 problems in the competition. The problems can be climbed throughout the competition time (4 weeks), so you can participate even on the last day on the 22.7. Of course, on the last day, climbing 40 routes in four different gyms can then be slightly “smokey”.

The problems are set as follows:
24.6. Espoo wall profiles: M , J , K , L
25.6. Herttoniemi wall profiles: G , H, I
30.6. Pasila wall profiles: B, C
2.7. Konala wall profiles: B, C, D

This competition is suitable for everyone and we warmly welcome you to join! The SummerComp will be competed in seven (7) categories, the newcomer being a novice series suitable for beginners with less than two years of climbing experience.

Categories:

Open series for men & women
Masters series (> 40 years old) men & women
Junior series (< 18 years) boys & girls
Novice series (climbing experience < 2y.)

Competition time:
24.6.-22.7.2020

Participation in the competition and marking of the climbed problems is done by using the Problemator app. A new Circuit function has been added to the Problemator, which makes it easy to browse and mark the problems involved in the competition. At the gym, the comp problems are identified by the SummerComp sign:How to register to the competition and how to log ascents?
1) Open the Problemator app and click on the menu on the upper right. Choose "competitions" from the menu.
2) The SummerComp "Kesäkisa 2020" should appear on the front page of competitions. If not, use the search bar and write "Kesäkisa 2020".
3) Click open the competition to register. Choose your own category and click "join the competition".
4) After completing a problem, click the grey field, "undone", corresponding the number of the climbed problem. Logged ascents will appear in yellow, "done". The number of tries are not counted in this competition.The winners are in for a treat: the prices include e.g. sauna evenings, massage gift card, birthday package and coaching!

Welcome everyone, come and join the SummerComp 2020!